Kontrola dřevostavby

Vaši stavbu důkladně prověříme, zkontrolujeme a poskytneme Vám detailní informace o jejím stavu a zdraví. Po procesu kontroly Vám vystavíme podrobnou zprávu s hodnocením a analýzou případných rizik. Využíváme celou řadu kvalitních nástrojů pro přesnou inspekci Vaší dřevostavby, jako např. blower door test, anemometr, termokamera apod.

Kontrola vzduchotěsnosti (Blowerdoor test)

Stručně řečeno se jedná o dokonalý nástroj pro měřené vzduchotěsnosti budovy a tedy kvality provedeného zateplení a utěsnění budovy. Díky systému Blowerdoor je možné celý dům “nafouknout” nebo “vyfouknout” a velmi přesně zjistit, kde jsou netěsnosti. Nehrozí tak budoucí vznik kondenzátu, nedokonalé vytápění nebo tvorba plísní. Podrobný popis celého procesu naleznete níže.

vizuální kontrola > Blowerdoor test > anemometr > termokamera > výstupní zpráva

Ventilátor pro Blowerdoor

Ventilátor

Instalace Blowerdoor do vstupních dveří

Instalace

Spuštění Blowerdoor testu

Spuštění

Co to je?

Zařízení Blowerdoor je ucelený souhrn zařízení pro měření vzduchotěsnosti objektu. Celý systém se instaluje do dveřního rámu. Zařízení Blowerdoor se skládá z:

 • Krycí plachty a rámu do dveří
 • Ventilátoru
 • Regulátoru otáček
 • Digitálního měřidla tlaku
 • Příslušenství

K čemu slouží?

Systém Blowerdoor slouží k měření neprůzvučnosti (vzduchotěsnosti) objektů metodou uměle vytvořeného PŘETLAKU a PODTLAKU v objektu dle platných norem, určujících metodiku měření.

Proč Blowerdoor test provádět

První důvod je samozřejmě dodržet legislativu, která říká kolik daný objekt (nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům) může mít výměnu vzduchu při přetlaku (podtlaku).

Druhý důvod je maximálně ochránit konstrukci před možnými defekty, které vlivem špatně provedené vzduchotěsné vrstvy vznikají. Tyto defekty (místa, kde není kvalitně provedena vzduchotěsnost) např. detaily v rozích oken, koutů, napojení na různé prostupy, nebo jen nezalepený spoj v ploše fólie, mají za následek:

 • vznik kondenzátu – při styku chladného venkovního vzduchu a vnitřního teplého vzduchu dojde jako na sklenici piva k orosení povrchu, což má za následek vznikající vlhkost, plíseň, hnilobu až degradaci daného místa
 • velká výměna vzduchu – při vytápění nízkoenergetických a pasivních domů je potřeba jen velmi malé množství energie. Pokud je ale v místnosti nějaká větší nekontrolovaná infiltrace (proudění) vzduchu, může se stát, že otopný systém nebude schopen danou místnost vytopit na požadovanou teplotu
 • rekuperace – při nekontrolované výměně vzduchu nemůže rekuperace správně a dostatečně fungovat a její instalace ztrácí smyl – což má i ekonomické důsledky

Jak se test provádí

Test se provádí v připravené budově s utěsněnými otvory, zavřenými dveřmi a okny. Po příjezdu technika na stavbu se do (nejčastěji) vstupních dveří instaluje dveřní rám s krycí plachtou, ventilátor, regulátor otáček, digitální měřidlo a vše se správně propojí s notebookem. Poté se zadají údaje o budově (objem budovy v m3, plocha v m2 apod.) a může se začít s měřením.

Spuštění Blowerdoor testu

Blowerdoor test

Po vyvolání podtlaku se anemometrem detekují netěsnosti v obálce budovy. Z praxe se nejlépe osvědčilo provádění 2 testů. Test B a test A. První test se provádí při hrubé stavbě, kdy je ještě viditelná vzduchotěsná vrstva (fólie, OSB desky apod.). Je to nejdůležitější test, protože je možné veškeré „chyby“ při provádění vzduchotěsné obálky detekovat a do značné míry opravit a tím zredukovat destrukci a degradaci celé konstrukce nebo jejích částí.

Druhý test A se provádí v dokončené budově bez žádných dodatečných zatěsnění. Teprve tento test je směrodatný a uznatelný jak pro případnou certifikaci nebo využití dotačních programů jako “Nová zelená úsporám”.

Detekce netěsností

Při vytvoření podtlaku v budově se všemi netěsnostmi „tlačí“ venkovní vzduch do budovy a my cítíme, jak v daném místě fouká. Pro přesnou detekci se používá anemometr nebo kouřové pero.

Anemometr pro test

Anemometr pro test

<h3>Anemometr pro test</h3>

Anemometr pro test

Výsledek měření

Výsledkem měření je protokol o měření vč. Všech náležitostí jak pro test B, tak pro test A

Fyzická kontrola kvality provedení stavby

Aneb ani nitka nezůstane suchá. Váš dům proklepneme od komínu až po základovou desku. Přísným pohledem zkontrolujeme kvalitu provedení stavby včetně těch nejmenších detailů.

vizuální kontrola > podrobná inspekce interiér > podrobná inspekce exteriér > výstupní zpráva

Kontrola kvality dřevostavby

Co to je?

Fyzická kontrola provedení stavby by měla být základní krokem při dokončení stavby nového domu. Bohužel se tak často nestává a klient tak nemá jistotu, že je stavba kvalitní a bezchybná. Série přesně cílených kontrolních kroků jasně a průkazně prověří riziková místa dřevostavby.

K čemu slouží?

Série ověřených kontrolních kroků má jediný a jasný cíl - identifikovat špatně provedené kroky při stavbě. Kontrolu je vhodné zahájit již v předprojektové fázi, nejpozději však ve fázi hrubé stavby.

Proč kontrolu provádět

Včasnou identifikací problému se dá předejít složitým a často nevratným problémům při bydlení. Chybu, kterou je možné snadno opravit během výstavby, často nelze po dokončení již opravit. Naše kontrola spočívá v tom, že důkladně prověříme správnou funkčnost všech klíčových součástí domu.

Kontrola tepelných ztrát

Tepelné ztráty

Detekce chyb

Začneme hezky od píky, v našem případě od základové desky. Následně zkontrolujeme provedení přípojek a vizuální kontrolu oken a rolet. Samostatným testem projde elektroinstalace a ZTI (zdravotně-technická instalace). Skryté vady topení jasně odhalí termokamera, stejně jako nekvalitně provedené izolace. Pozornosti neunikne ani provedení střechy, včetně okapového systému. Na závěr si proklepneme fasádu a komín.

Měřič vzdušné vlhkosti datalogger

Měřič vzdušné vlhkosti

Vrtulkový anemometr pro měření průtoků vzduchu rekuperace

Vrtulkový anemometr

Podrobný seznam jednotlivých kroků kontroly

Začneme hezky od píky, v našem případě od základové desky. Následně zkontrolujeme provedení přípojek a vizuální kontrolu oken a rolet. Samostatným testem projde elektroinstalace a ZTI (zdravotně-technická instalace). Skryté vady topení jasně odhalí termokamera, stejně jako nekvalitně provedené izolace. Pozornosti neunikne ani provedení střechy, včetně okapového systému. Na závěr si proklepneme fasádu a komín.

ZÁKLADOVÁ DESKA

 • kontrola zateplení soklu
 • kontrola spáry mezi zateplením soklu a termofasádou
 • kontrola zatěsnění prostupů-při blowerdoor

PŘÍPOJKY

 • kontrola elektropilířku
 • kontrola čov, žumpy, kanalizace
 • vodovodní přípojka
 • dešťová kanalizace

FASÁDA

 • zakládací lišta
 • provedení kolem oken
 • parapety
 • provedení detailu
 • zatočení omítky
 • mechanické vady

MONTÁŽ VAZNÍKŮ A KROVŮ

 • provedení a kotvení
 • zavětrování
 • dimenze prvků

STŘEŠNÍ KRYTINA

 • natažení střešní folie
 • zalepení případných děr
 • plošná rovinnost pokládky střešní krytiny
 • rovinnost a zatěsnění hřebene a nároží
 • řezaní tašek do úžlabí a nároží a jejich přikotvení
 • zařezání tašek kolem komína
 • oblepení střešní folie kolem prostupů

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

 • spádovost okapů
 • rovinnost svodů
 • oplechování komínu a štítových lemů

OKNA A ROLETY

 • rovinnost rámu, svistlost, vodorovnost, pravoůhlost
 • otevírání a seřízení
 • vizuálni kontrola poškození rámů a skel
 • funkčnost rolet a žaluzií
 • seřízení dorazů u elektrických rolet
 • kontrola střešních oken - napojení, funkčnost
 • kontrola těsnosti okenních spár

ELEKTROINSTALACE

 • kontrola rozvaděče-zatížení
 • revize
 • hromosvod

ZTI

 • venkovní ventil-provedení, těsnost
 • bojler- těsnost a napojení redukčního ventilu na odpad
 • odvětrání kanalizace na půdu a napojení na střechu
 • provedení vzduchotechniky pro digestoř a odvětrání WC,napojení na odpad

TOPENÍ

 • typ kotle, revize, záruka
 • podlahové topení - rozvody (termokamera)

SÁDROKARTONY A FERMACELLY

 • praskliny v ploše
 • praskliny v koutech
 • tepelná izolace ve stropech a krovech
 • parozábrany ve stropech a krovech

HYDROIZOLACE V KOUPELNÁCH

 • kontrola silikonů
 • jakym způsobem provedeny?

KOMÍN

 • typ a provedení
 • revize komínu včetně kouřovodu
 • napojený spotřebič

OSTATNÍ

 • kontrola vlhkostistěn a podlah
 • kontrola plísní

POPIS A SYSTÉM VÝSTAVBY

SKLADBY KONSTRUKCÍ A POUŽITÉ MATERIÁLY